skip to Main Content

De kennisinstellingen Antwerp Management School (AMS) en Universiteit Antwerpen (UA) staan in voor het dagelijks beheer van het partnerschap. UA wordt vertegenwoordigd in het partnerschap door het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO). AMS wordt vertegenwoordigd in het partnerschap door het Sustainable Transformation Lab. Er wordt gekozen voor een lichte beheersstructuur.

AMS treed op als Secretariaat van het partnerschap. AMS voorziet in de coördinatie en netwerkvalorisatie van het partnerschap.

Private en publieke partners binnen het partnerschap kunnen activiteiten i.v.m. duurzaamheid financieel ondersteunen onder de vorm van langdurende (minimaal 3 jaar) leerstoelen en/of kortlopende projecten. De financiële middelen kunnen ontvangen worden van 1 of meerdere schenkers. Een meerjarig engagement is nodig om continuïteit in de werking van de leerstoelen te garanderen.

Voor elk project wordt bekeken welke partners specifiek betrokken worden. Om het academisch multidisciplinair karakter te bewaren worden er naar gestreefd om voor elk academische promotoren aan te duiden als verantwoordelijken voor de projecten. De experten kunnen verbonden zijn aan een van de partners: kennisinstelling, overheid of bedrijf. Experten van een project binnen het partnerschap engageren zich binnen de werking van het partnerschap.

Minimum jaarlijks worden de leden van het partnerschap samengeroepen rond de opvolging van het business plan en de verdere strategische afstemming.

Bedrijven, overheden, organisaties, etc. ook buiten Antwerpen kunnen lid worden van het partnerschap. Hiermee wil het partnerschap de expertise in het Antwerpse ecosysteem linken met partners buiten Antwerpen, onder de vorm van langdurende en/of kortlopende projecten.

Voor meer informatie over het ‘Antwerp Partnership for Sustainability’ kan je terecht bij Jan Beyne, jan.beyne@ams.ac.be

Back To Top
×Close search
Search