skip to Main Content

Het “Antwerp Partnerschap for Sustainability” is een partnerschap tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Antwerpen met expertise in duurzame ontwikkeling. Het partnerschap wil een forum zijn, een katalysator en een venster voor duurzaamheid in al zijn facetten: sociologisch, ecologisch, economisch & technologisch. Het partnerschap heeft als doel het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking in het kader van de “Sustainable Development Goals” (SDG’s) en wil als kennispartner optreden door de coördinatie van projecten en leerstoelen waarbij multidisciplinaire samenwerking tussen de instituten en hun respectievelijke faculteiten en divisies centraal staat. Het doel is meer impact te genereren door realisaties rond duurzaamheid in onderstaande resultaatsgebieden.

 

Het partnerschap organiseert zich als volgt:

1. De kennisinstellingen Antwerp Management School (AMS) en Universiteit Antwerpen (UA) staan in voor het dagelijks beheer van het partnerschap. UA wordt vertegenwoordigd in het partnerschap door het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO). AMS wordt vertegenwoordigd in het partnerschap door het Sustainable Transformation Lab. Er wordt gekozen voor een lichte beheersstructuur.

2. Private en publieke partners binnen het partnerschap kunnen activiteiten i.v.m. duurzaamheid financieel ondersteunen onder de vorm van langdurende (minimaal 3 jaar) leerstoelen en/of kortlopende projecten. De financiële middelen kunnen ontvangen worden van 1 of meerdere schenkers. Een meerjarig engagement is nodig om continuïteit in de werking van de leerstoelen te garanderen.

3. Voor elk project wordt bekeken welke partners specifiek betrokken worden. Om het academisch multidisciplinair karakter te bewaren worden er naar gestreefd om voor elk academische promotoren aan te duiden als verantwoordelijken voor de projecten. De experten kunnen verbonden zijn aan een van de partners: kennisinstelling, overheid of bedrijf. Experten van een project binnen het partnerschap engageren zich binnen de werking van het partnerschap.

4. Minimum jaarlijks worden de leden van het partnerschap samengeroepen rond de opvolging van het business plan en de verdere strategische afstemming.

Het partnerschap streeft naar samenwerking met andere initiatieven, zoals The Shift, CIFAL Flanders, en het Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Het Antwerp Partnership for Sustainability is tevens de Vlaamse coördinerende vleugel van SDSN Belgium.

Silvia Lenaerts, Vicerector Universiteit Antwerpen:

2019 was een belangrijk jaar om het APS verder te laten uitgroeien, onder meer door de samenwerking met SDSN  Belgium. De twee netwerken wisselen kennis, inzichten en contacten uit in functie van onderwijstaken, onderzoek, innovatie, valorisatie en dienstverlening.

Back To Top
×Close search
Search